Een passend afscheid

Uitvaartverzekering

Een groot deel van de Nederlanders beschikt over een uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering is een verzekering waarbij een geldbedrag en/of diensten worden uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde.

Een uitvaart kost in Nederland al gauw tussen de € 6.500,- en € 11.000,-. De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw eigen wensen. Waarbij een begrafenis doorgaans iets duurder is dan een crematie. Een uitvaart is de laatste jaren duurder geworden. Bij het afsluiten van een verzekering moet er rekening worden gehouden met de verwachte kosten van de uitvaart.

Hieronder kunt u de keuze maken voor uw verzekeringsmaatschappij. Daar vindt u verschillende tools voor o.a. het doorgeven van wijzigingen of het melden van een overlijden.

Monuta

Kind bijschrijven
Als u langer dan drie maanden bij Monuta verzekerd bent, is uw ongeboren kind vanaf de 20e week gratis meeverzekerd op uw polis. Wanneer uw kind geboren is, kunt u hem of haar laten bijschrijven uw de uitvaartverzekering. Dit kunt u doen door de gegevens van uw zoon of dochter door te geven aan Monuta. U dient hiervoor in te loggen op uw Mijn-Monuta-account. Klik hier om een account aan te maken.

Wijziging doorvoeren
Via uw Mijn-Monuta-account kunt u de volgende wijzigen doorgeven:

 • Adreswijziging;
 • Contactgegevens;
 • Rekeningnummer;
 • en begunstiging.

Ook kunt u via uw Mijn-Monuta-account uw uitvaartverzekering overdragen.
Klik hier om naar het inlogmenu van Mijn-Monuta te gaan. Klik hier om een account aan te maken.

Overlijden melden
U kunt een overlijden telefonisch melden via 0800 – 023 05 50. Als u vanuit het buitenland belt kunt u bellen naar 0031 55 5391150.

Afkopen of premievrij maken van uw uitvaartverzekering
Voor het afkopen van uw uitvaartverzekering dient u een schriftelijk verzoek naar Monuta te sturen. Het schriftelijke dient het volgende te bevatten:

 • Polisnummers met verzoek om afkoop;
 • Per welke datum u de uitvaartverzekering (en) wilt afkopen;
 • Uw identiteitsbewijs;
 • Vermelding van uw rekeningnummer waarop het geld moet worden overgemaakt;
 • Een kopie van uw bankpas waarop het rekeningnummer vermeldt staan;
 • De naam en het adres van de verzekeringsnemer en;
 • Een handtekening van de verzekeringsnemer.

U kunt uw schriftelijk verzoek per post sturen naar: Monuta, t.a.v. KCC Schriftelijk, Postbus 20, 7300 AA APELDOORN of per e-mail (met de ingescande documenten en een handtekening) naar: opzeggen@monuta.nl.

Voor het premievrij maken van uw uitvaartverzekering dient u een getekend schriftelijk verzoek tot premievrijmaking met vermelding van uw polisnummer(s) naar Monuta te sturen. Dit kan per post naar Monuta, t.a.v. KCC Schriftelijk, Postbus 20, 7300 AA APELDOORN of per e-mail naar: opzeggen@monuta.nl.

Premievrije- en afkoopwaarde
De premievrije- en afkoopwaardes van uw uitvaartverzekering staan in de bijlage van uw polisblad. U kunt deze downloaden op uw Mijn-Monuta account. Klik hier om naar het inlogmenu van Mijn-Monuta te gaan. Klik hier om een account aan te maken.

Kosten
Klik hier om de kosten van het afkopen en premievrij maken van uw uitvaartverzekering te bekijken.

Verzekerd bedrag verhogen
Via Mijn-Monuta kunt u berekenen of het verzekerd bedrag van uw uitvaartverzekering nog aansluit bij uw uitvaartwensen.
Klik hier om naar het inlogmenu van Mijn-Monuta te gaan. Klik hier om een account aan te maken.

U kan eenmaal per 3 jaar het recht hebben om het verzekerd bedrag van uw uitvaartverzekering met maximaal 10% te verhogen zonder nadere medische waarborgen*.
U ontvangt één maand voor dato een mailing van Monuta wanneer u in aanmerking komt voor dit optierecht.

* Er is een maximaal bedrag gesteld. U kunt de hoogte van dit bedrag nalezen in de polisvoorwaarden van uw uitvaartverzekering.

Ardanta

Wijzigingen doorgeven en kind bijschrijven
Via uw Mijn-Ardanta-account of het contactformulier van Ardanta kunt u eenvoudig een verzoek indienen om:

 • uw gegevens te wijzigen;
 • uw uitvaartverzekering te wijzigen;
 • of uw minderjarige kind gratis bij te laten schrijven op uw uitvaartverzekering.

Een kind is maximaal meeverzekerd voor het hoogst verzekerde bedrag van de ouder(s). U hoeft hiervoor geen gezondheidsvragen te beantwoorden.

Overlijden melden
Het melden van een overlijden kan telefonisch via 0800 33 33 000. Wanneer u vanuit het buitenland belt, bel dan naar 0031 53 4 34 34 34.

Afkopen of premievrij maken van uw uitvaartverzekering
Een verzoek indienen voor het afkopen of premievrij maken van uw uitvaartverzekering kan:

Premievrije- en afkoopwaarde
De premievrije- en afkoopwaardes van uw uitvaartverzekering kunt u opvragen bij Ardanta. Klik hier om het contactformulier van Ardanta in te vullen.

Kosten
Klik hier om de kosten van het afkopen en premievrij maken van uw uitvaartverzekering te bekijken.

Verzekerd bedrag verhogen
Het verzekerd bedrag van uw uitvaartverzekering kunt u niet ophogen. U zult hiervoor een aanvullende uitvaartverzekering moeten afsluiten.
U kunt dit via ons doen. Onderaan deze pagina treft u hierover meer informatie aan.

Verzekering omzetten
U heeft de mogelijkheid om een oude uitvaartverzekering bij Ardanta om te zetten in een nieuwe uitvaartverzekering bij Ardanta. Dit is niet altijd gunstig. Klik hier voor de kosten van het omzetten van uw uitvaartverzekering.

Klaverblad

Wijzigingen doorgeven
Via het contactformulier van Klaverblad kunt u eenvoudig een verzoek indienen om uw gegevens of uw uitvaartverzekering te wijzigen. Klik hier om naar het contactformulier van Klaverblad te gaan.

Kind bijschrijven
Bij Klaverblad zijn kinderen tot 18 jaar automatisch gratis meeverzekerd. Deze kinderen hoeft u dus niet apart aan te melden. U kunt er ook voor kiezen om voor uw minderjarige kind een eigen uitvaartverzekering af te sluiten. U betaalt dan extra premie, maar u bouwt ook waarde op. Hierdoor kan uw kind de verzekering tegen een gunstig tarief overnemen als het 18 wordt. Klik hier om de premie te berekenen.

Overlijden melden
Dit kan telefonisch via 079 3 204 816 of online door het invullen van het contactformulier van Klaverblad. Klik hier om naar het contactformulier van Klaverblad te gaan.

Afkopen of premievrij maken van uw uitvaartverzekering
Indien u uw uitvaartverzekering wilt afkopen of premievrij maken, dan kunt u een brief naar Klaverblad sturen (Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer). Vermeld hierin uw naam, polisnummer en de datum waarop u de verzekering wilt stoppen of premievrij maken. Het is belangrijk dat de verzekeringsnemer de brief ondertekent.

Premievrije- en afkoopwaarde
De premievrije waarde van uw uitvaartverzekering staat op het polisblad nadat u uw uitvaartverzekering premievrij hebt gemaakt. De afkoopwaarde ontvangt u nadat u een verzoek hebt ingediend om uw uitvaartverzekering af te kopen.

Kosten
Voor het premievrije maken en afkopen van uw uitvaartverzekering kunnen kosten in rekening worden gebracht. Informeer bij hierover bij uw verzekeringsmaatschappij.

Verzekerd bedrag ophogen
Het verzekerd bedrag ophogen kan alleen als uw verzekering aan de voorwaarden voldoet. U kunt hiervoor contact opnemen met Klaverblad. Klik hier om naar het contactformulier van Klaverblad te gaan.

Dela

Wijzigingen doorgeven
Het wijzigen van uw gegevens of uitvaartverzekering kunt u eenvoudig doen via uw Mijn-Dela-account. Klik hier om een account aan te maken of in te loggen op Mijn Dela. Lukt dit niet, dan kunt u de wijziging via ons doorgeven. Wij vragen u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen met hierin vermeldt:

 • Het polisnummer;
 • De gewenste wijziging en;
 • Wanneer u de wijziging in wilt laten gaan.

De verzekeringnemer dient het schriftelijk verzoek te ondertekenen. U kunt deze vervolgens naar ons mailen (leven@perreepartners.nl) of per post toesturen (Perrée en Partners, t.a.v. afdeling Leven, Bilderdijklaan 23, 5611 NG Eindhoven).

Kind bijschrijven
Uw minderjarige kind kunt u gratis meeverzekeren tegen het hoogste op de polis verzekerde bedrag. Uw minderjarige kind aanmelden kunt u eenvoudig doen via uw Mijn-Dela-account. Klik hier om een account aan te maken of in te loggen op Mijn Dela. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met leven@perreepartners.nl. Wij vragen u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen met hierin vermeldt:

 • Het polisnummer en
 • De voorletters, roepnaam, achternaam en geslacht van uw minderjarige kind.

De verzekeringnemer dient het schriftelijk verzoek te ondertekenen. U kunt deze vervolgens naar ons mailen (leven@perreepartners.nl) of per post toesturen (Perrée en Partners, t.a.v. afdeling Leven, Bilderdijklaan 23, 5611 NG Eindhoven).

Overlijden melden
Dit kan telefonisch via 0800 955 66 55 of via 00 31 40 260 16 73 wanneer u vanuit het buitenland belt.

Afkopen van uw verzekering
Wilt u uw uitvaartverzekering afkopen? Vul dan het opzegformulier van Dela in. Klik hier om naar het opzegformulier te gaan. U kunt uw uitvaartverzekering ook afkopen via een getekende brief. Vermeldt in deze brief:

 • Uw polisnummer;
 • Het rekeningnummer waarop de storting mag plaatsvinden;
 • En de datum waarop u uw verzekering wilt afkopen.

Stuur de brief per post naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven of per mail naar wijzigen@dela.org.
De afkoopwaarde ontvangt u nadat u een verzoek hebt ingediend om uw uitvaartverzekering af te kopen.Voor het premievrije maken  van uw uitvaartverzekering kunnen kosten in rekening worden gebracht. Informeer bij hierover bij uw verzekeringsmaatschappij.

Premievrij maken van uw verzekering
Wilt u uw verzekering premievrij maken? Dit kan alleen als de opgebouwde waarde van uw verzekering hiervoor voldoende is. Indien u een dienstenverzekering hebt, zet Dela de dekking om in een geldbedrag. De premievrije waarde van uw uitvaartverzekering staat op het polisblad nadat u uw uitvaartverzekering premievrij hebt gemaakt.
Voor het premievrije maken van uw uitvaartverzekering kunnen kosten in rekening worden gebracht. Informeer bij hierover bij uw verzekeringsmaatschappij.

Verzekerd bedrag ophogen
Wilt u uw geldverzekering verhogen of verlagen? Regel het makkelijk en snel via Mijn DELA (via geldverzekering wijzigen). Klik hier om een account aan te maken of in te loggen op Mijn Dela.

Reaal

Wijzigingen doorgeven
Het wijzigen van uw gegevens of uitvaartverzekering kunt u eenvoudig doen via Reaal.nl. Klik hier om naar de webpagina van Reaal.nl te gaan. Lukt dit niet, dan kunt u de wijziging via ons doorgeven. Wij vragen u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen met hierin vermeldt:

 • Het polisnummer;
 • De gewenste wijziging en;
 • Wanneer u de wijziging in wilt laten gaan.

De verzekeringnemer dient het schriftelijk verzoek te ondertekenen. U kunt deze vervolgens naar ons mailen (leven@perreepartners.nl) of per post toesturen (Perrée en Partners, t.a.v. afdeling Leven, Bilderdijklaan 23, 5611 NG Eindhoven).

Kind bijschrijven
U kunt een aanvullende kinderverzekering afsluiten. Klik hier voor meer informatie zoals de hoogte van de premie en verzekerd bedrag. Klik hier om een kinderverzekering af te sluiten.

Overlijden melden
Dit kan telefonisch via 072 519 40 00 of online. Klik hier om naar de webpagina te gaan.

Afkopen van uw verzekering
U kunt uw uitvaartverzekering afkopen door een afkoopofferte te tekenen. Klik hier om (vrijblijvend) een afkoopofferte aan te vragen.

Afkoopwaarde
De afkoopwaarde van uw uitvaartverzekering wordt genoemd in de door u opgevraagde afkoopofferte.

Kosten
Voor het afkopen van uw uitvaartverzekering kunnen kosten in rekening worden gebracht. Informeer bij hierover bij uw
verzekeringsmaatschappij.

Premievrij maken van uw verzekering
U kunt via Reaal.nl een verzoek indienen om uw uitvaartverzekering premievrij te maken. Klik hier om naar de webpagina te gaan. Nadat u een verzoek hebt ingediend ontvangt u een opgave. Zodra u deze opgave ondertekend naar Reaal hebt terugstuurt, wordt uw uitvaartverzekering definitief premievrij gemaakt.

Premievrije waarde
Nadat u via Reaal.nl een verzoek hebt ingediend om uw uitvaartverzekering premievrij te maken, ontvangt u een opgave met de premievrije waarde.

Kosten
Voor het premievrije maken van uw uitvaartverzekering kunnen kosten in rekening worden gebracht. Informeer bij hierover bij uw verzekeringsmaatschappij.

Verzekerd bedrag ophogen
Het verzekerd bedrag van uw uitvaartverzekering kunt u niet ophogen. U zult hiervoor een aanvullende uitvaartverzekering moeten afsluiten.
U kunt dit via ons doen. Onderaan deze pagina treft u hierover meer informatie aan.

Aanvullende of nieuwe uitvaartverzekering afsluiten

Een uitvaartverzekering is een complex en advies gevoelig product. Het is dan ook belangrijk dat u hierover goed geadviseerd wordt. Wij hebben onze dienstverlening daarop ingericht.

Wat kunnen wij voor u doen?
Onze dienstverlening bestaat uit het geven van een deeladvies en de bemiddeling bij het sluiten van een uitvaartverzekering. Hieronder treft u een opsomming aan van hetgeen wat wij dan voor u doen:

 • We inventariseren uw wensen met behulp van een inventarisatieformulier
 • Naar aanleiding daarvan gaan we kijken welke marktpartijen het beste aanbod hebben
 • Daarna sturen wij u een overzicht met daarin drie marktpartijen (waarmee wij zaken doen) die het beste aanbod voor u hebben
 • U geeft aan bij welke partij u de uitvaartverzekering wilt afsluiten
 • Daarna starten we het bemiddelingstraject op en zorgen we ervoor dat de uitvaartverzekering op de gewenste datum ingaat.

Kosten
De kosten die wij voor bovenstaande dienst in rekening brengen bedragen eenmalig € 125.

Hoe nu verder?
Indien u een uitvaartverzekering wilt afsluiten of vragen hebt over onze dienstverlening, kunt u een e-mail sturen naar: leven@perreepartners.nl


 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

We stay in touch

 

Willy Bakermans

Willy Bakermans

Willy Bakermans

Adviseur Leven