Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Oplossingen voor ondernemers

Met zakelijke verzekeringen kunt u met een gerust gevoel ondernemen. Bij Perrée & Partners kunt u terecht voor al uw zakelijke verzekeringen.

contactpersoon Saman

Advies ontvangen voor uw onderneming?

Neem contact op met Saman, Adviseur zakelijke verzekeringen

Contact opnemen met Saman
contactpersoon Saman
Advies ontvangen voor uw onderneming?

Neem contact op met Saman, Adviseur zakelijke verzekeringen

Contact opnemen met Saman

Oplossingen voor particulieren

Met particuliere verzekeringen kunt u met een gerust gevoel leven. Wij geven u het advies dat u nodig heeft en helpen u met het afsluiten van de benodigde verzekeringen.

contactpersoon Elke

Advies ontvangen?

Neem contact op met Elke, Adviseur particuliere verzekeringen

Contact opnemen met Elke
contactpersoon Elke
Advies ontvangen?

Neem contact op met Elke, Adviseur particuliere verzekeringen

Contact opnemen met Elke

Klacht melden

Vindt u dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens om zijn gegaan? Of wilt u weten hoe wij binnen onze onderneming met uw persoonsgegevens werken? Neem dan contact met ons op:

Sady Hollanders
040 – 239 20 50
sady.hollanders@perreepartners.nl

Perrée & Partners
Bilderdijklaan 23
5611 NG Eindhoven

Hebben wij u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens om zijn gegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Overige klachten

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht

U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan:

Dhr. W.K.M. van den Berg
Bilderdijk 23
5611 NG Eindhoven

Telefoon: 040 – 2392050
Email: willem.vandenberg@perreepartners.nl

U ontvangt in ieder geval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid) : www.kifid.nl

Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is : 300.001455

Ons AFM-vergunningnummer : 12003883

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070-3338999
E-mail : info@kifid.nl