stel-fiets

Schenken en erven, belangrijk om goed te regelen!

Schenken en erven

Overlijden, erfenis, testament; zaken waar gelukkig niet iedere dag over nagedacht hoeft te worden.
Toch is het raadzaam er een keer heel nadrukkelijk bij stil te staan. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat uw vermogen daar terecht komt waar het hoort; namelijk bij uw nabestaanden. En wel op een zodanige wijze dat u zo min mogelijk erfbelasting betaalt.

Informatie over de dienstverlening van 'schenken en erven' vindt u op www.erfrechtplanners.nl